София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

“МДО КОНСУЛТ” ООД развива дейността си в две основни направления: безопасност и здраве при работа /БЗР/ и професионално обучение.

В областта на БЗР се предлагат консултации и пълен обем от задължителни дейности:

  • изготвяне на пакет от необходими документи съгласно КТ и ЗЗБУТ,
  • обучение по безопасност и здраве при работа на участниците в трудовия процес.

В областта на професионалното обучение ЦПО към “МДО КОНСУЛТ” извършва:

  • професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по редица професии и специалности /лицензия № 200912813 от 27.01.2010 г. на НАПОО/;
  • обучение за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилник за безопасност и здраве по електрообзавеждането с напрежение до 1000V” /регистрация №464 от 10.02.2005 г. в ИА “Главна инспекция по труда” – София;
  • обучение на координатори по безопасност и здраве при работа в строителството.

“МДО КОНСУЛТ” ООД работи съвместно със Службата по трудова медицина към “БУРМЕКС – ЛБ” ООДwww.burmex-lb.com

“МДО КОНСУЛТ” ООД се обръща към своите клиенти с увереност, че в наше лице ще открият екип, който ще удовлетвори всичките им изисквания и активно ще съдейства за създаване на приятна и здравословна работна среда!

С пожелания за успех:
М. Одажиева
Управител