София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

Заявка за обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност

Информация за курсиста:

*
*
*
*
[cf7cal data_kvalifikacia id:data_kvalifikacia]

Данни за фактура:

*
*
*

Сметка за банков превод:

IBAN: BG93 UNCR 7000 1519 7492 91
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк, клон Слатина