София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

Обучение по безопасност и здраве при работa

Във връзка със задълженията Ви като работодател съгласно Наредба №РД 07-2, от 16.12.2009 г. за провеждане на обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
“МДО КОНСУЛТ” ООД провежда обучение:

  • на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • на специалистите, отговарящи за дейността по безопасни условия на труд;
  • на членовете на КУТ/ГУТ (първоначално и ежегодно);
  • на лицата които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

На участниците в обучението се издават удостоверения, съгласно Наредба №РД 07-2.

“МДО КОНСУЛТ” ООД провежда и обучение на координатори по безопасност и здраве при работа в строителството.

Можете да се информирате за датите на предстоящите курсове, цените и програмите за обучение, като изберете “КУРСОВЕ” или натиснете тук.

Фирмите, обслужвани от СТМ към “БУРМЕКС–ЛБ” ООД, ползват 20% отстъпка от цената на курса.

Работодател, който не е извършил обучение по безопасност и здраве при работа /БЗР/ съгласно т.6 ал. 1 от Наредба №РД 07-2, носи отговорност по чл. 413 от КТ.

За изпращане на заявка за обучение по БЗР, моля натиснете тук.