София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

Обучение по електробезопасност

/ регистрация №464 от 10.02.2005 г. в ИА “Главна инспекция по труда” – гр.София /

Съгласно чл. 416, ал. 1 от Правилникa за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП, управителят на фирма, използваща ръчни електрически инструменти е длъжен с писмена заповед да определи лице от електротехническия или неелектротехническия персонал с трета квалификационна група, което да следи за изправността на инструментите.

МДО КОНСУЛТ” извършва обучение на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V” (обн. ДВ бр.21/11.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г.), издаден от МЕЕР и МТСП и издава удостоверения за квалификационна група.

Цена на обучението:

  • за групи до 7 души – по 55 лв. на човек
  • за групи от 8 до 15 души – по 50 лв. на човек
  • за групи над 15 души – по договаряне

МДО КОНСУЛТ” организира и придобиване на квалификационна група по безопасност при работа, съгласно Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи до и над 1000V (обн. ДВ бр.34/27.04.2004 г.).

Цена на обучението:

  • 60 лв на човек

За изпращане на заявка за обучение по електробезопасност, моля натиснете тук.