София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

Професионално обучение

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към “МДО КОНСУЛТ” ООД предлага извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация по следните професии и специалности:

1. Професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030, втора степен на професионална квалификация

1.1. Специалност “Топлоенергетика”, код 522030.

2. Професия “Техник на комуникационни системи”, код 523010, трета степен на професионална квалификация

2.1. Специалност “Телекомуникационни системи”, код 5230101.

3. Професия “ Строител”, код 582030, втора степен на професионална квалификация

3.1. Специалност “Кофражи”, код 5820302 .

3.2. Специалност “Армировки и бетон”, код 5820303.

3.3. Специалност “Зидария”, код 5820304.

3.4. Специалност “Мазилки и шпакловки”, код 5820305.

3.5. Специалност “Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306.

3.6. Специалност “Външни облицовки и настилки”, код 5820307.

3.7. Специалност “Бояджийски работи”, код 5820309.

3.8. Специалност “Строително дърводелство”, код 5820310.

3.9. Специалност “Строително тенекеджийство”, код 5820311.

3.10. Специалност “Покриви”, код 5820312.

4. Професия “Строител–монтажник”, код 582040, втора степен на професионална квалификация

4.1. Специалност “Стоматобетонови конструкции”, код 582040.

4.2. Специалност “Метални конструкции”, код 582040.

4.3. Специалност “Сухо строителство”, код 582040.

4.4. Специалност “Дограма и стъклопоставяне”, код 582040.

5. Професия “Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи”, код 582050, втора степен на професиална квалификация

5.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501.

5.2. Специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502.

6. Професия “Пътен строител”, код 582060, втора степен на професионална квалификация

6.1. Специалност “Строител на пътища,магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601.

7. Професия “Администратор в хотелиерството”, код 811020, трета степен на професионална квалификация

7.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201.

8. Професия “Камериер”, код 811030, първа степен на професионална квалификация

8.1. Специалност “Камериер в хотелиерството”, код 8110301.

9. Професия “Портиер-пиколо”, код 811040, първа степен на професионална квалификация

9.1. Специалност “Портиер-пиколо в хотелиерството”, код 8110401.

10. Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010

10.1. Специалност “Организация на туризма и свободното време”, код 8120101, трета степен на професионална квалификация.

10.2. Специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.

Курсове се провеждат при събиране на минимум 6 заявки за участие по определена професия или специалност.
Конкретните цени се определят след обявяване на датите за съответния обявен курс и зависят от броя на участниците.

За изпращане на заявка за професионално обучение, моля натиснете тук.