София 1303, ул. Цар Симеон 89, ет. 3
тел.: (+359 2) 832 60 65; факс: 832 11 49
моб.: 0887 098 062; 0888 467 553; 0885 739 291
e-mail: mdoconsult@abv.bg

Партньори

  1. “БУРМЕКС ЛБ” ООД
    www.burmex-lb.com
  2. Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/
    http://www.sbline.net/clients/bbkepi/
  3. Съюз за стопанска инициатива /ССИ/
    http://www.ssi-bg.org/